Enlaces

Disseny web i creació botigues online
Empresa professional de disseny i creació web web a mida i especialmemt de la creació i el desenvolupament de botigues online amb el CMS Prestashop. També connectors per a qualsevol ERP, en especial SAP bussiness one per a Prestashop o magento.

dissabte, 9 de novembre de 2013

Gestors de continguts - PAC1

Aquesta primera PAC va resultar bastant fàcil. Es tractava d'instal·lar un servidor web en local que funcionés amb Apache, PHP i MySQL. (jo això ja ho tenia fet). També instal·lar un CMS d'entre d'una llista :

Get Simple. http://get-simple.info/start/
Basat en XML enlloc de bases de dades
Indexhibit. http://www.indexhibit.org/
Basat en MySQL. Pensat per mostrar portfolis
Pivot http://pivotx.net/
Basat en arxius. Pensat per creació de blogs
RazorCMS http://www.razorcms.co.uk/
Basat en arxius
LionWiki http://lionwiki.0o.cz/
Wiki basat en un únic arxiu de dades

La meva elecció va ser getSimple.

La PAC:

(A) Instal·lació d’un entorn local i comprovacions.

INSTAL·LACIÓ XAMPP

Nota: ja el tenia instal·lat prèviament el paquet de XAMPP pel que no vaig creure convenient
desinstal·lar, per tornar a instal·lar.


PASSOS A SEGUIR:

Cal descarregar el paquet d’instal·lació més adequat per a cada cas., des de: http://www.apachefriends.org (en el meu cas XAMPP per a Windows. També existeix versions per a Linux, Mac OS X i Solaris).

Podem triar 3 opcions per l’instal·lació:


  • Versió autoinstal·lable ( la més fàcil i la que vaig triar jo)
  • Versió ZIP (ens baixem tots els arxius comprimits en ZIP. La instal·lació per això requereix de
    més con… guracions)
  • Versió 7zip (el mateix que l’anterior però en arxiu 7zip)

Executar l’autoinstal·lador i seguir els passos. (normalment la ruta que et suggereix per defecte per a guardar els arxius es: C:\xampp.

Un cop instal·lat es té que fer “correr” l’apache i el MySQL, des de la consola de XAMPP. A partir d’aqui ja podem fer proves a veure si tot funciona bé.

Per exemple si encara no hem posat una clau per accedir al XAMPP, posant localhost a la barra de direccions de navegador ens hauria de sortir: it runs!! que vol dir que l’apache funciona.

Per comprovar si funciona PHP, podem executar un simple script com:

<?php phpinfo(); ?>

des de el directori “htdocs” i executar-lo mitjançant el navegador, cridant a localhost/test.php

Si funciona PHP ens hauria de sortir la informació de la versió de PHP que està funcionant.

Per ultim tan sols ens falta comprovar si MySQL funciona conjuntament amb l’apache i PHP. Normalment haurem d’entrar al panell d’administració de XAMPP i con…figurar un usuari i contrasenya per les bases de dades en “local”. Per veri…ficar que tot funciona bé podem executar un script com:

<?php
$link = mysql_connect(‘localhost’, ‘mysql_user’, ‘mysql_password’); // el nostre nom d’usuari i password
if (!$link) {
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());

}
echo ‘Connected successfully’;
mysql_close($link);
?>


Si tot ha funcionat bé la resposta a l’script serà “Connected successfully”.

INSTAL·LACIÓ “INFINITE SOCIAL WALL”

 

El procès d’instal·lació de “In finite social wall” és molt senzill. Tan sols ens hem de descarregar el
paquet d’instal·lació de la pàgina web i descomprimir-lo dins del nostre servidor (en el meu cas “htdocs”). Aqui podem renombrar la carpeta, per exemple amb “in finite”, i executar l’arxiu demo.php, cridant des del navegador: localhost/demo.php. Si tot és correcte ens apareixerà el “mur infinit” (en el meu cas va tardar una mica en aparèixer).


 

(B) Instal·lació d’un CMS simple a elecció de l’alumne

Per instal·lar GetSimple, ens haurem de descarregar el paquet d’instal·lació disponible a: http://get-simple.info/.

Cal tindre en compte que GetSimple és un CMS que funciona sense base de dades (funciona amb arxius XML), pel que no haurem de crear cap BBDD. Això si haurem de tindre funcional al nostre servidor PHP 5.2.x mínim per que funcioni.

PROCÈS INSTAL·LACIÓ

 Un cop descarregat el paquet i copiat al directori “htdocs” executem l’instal·lador install.php. Si totes
les llibreries PHP necesaries estan correctament instal·lades en la nostra versió PHP, ens sortirà
tots els missatges en color “vert” i podrem continuar amb l’instal·lació.Ens recorda de canviar el “password” que ha creat aleatòriament, per un que ens sigui més fàcil de recordar. Un cop fet això podem donat per … nalitzat el procès d’instal·lació.

PRIMERS PASSOS GETSIMPLE

ACCEDIR A L’ADMINISTRADOR

Per accedir a l’administrador tan sols hem d’escriure: rutaweb/admin. En el meu cas en local: localhost/getsimple/admin i loguejarnos amb el nostre usuari i password.


L’interfície administrativa de GetSimple és molt senzilla e intuitiva. Està dividida bàsicament en 3 grans apartats. Un menú general, 1 submenú depenent del menú general i l’àrea de continguts de cada apartat. La primera pestanya és l’àrea de “pàgines”.
A part d’aquests 3 grans apartats tenim els botons de “logout”, i els “settings” i “Suport”. La pestanya Theme ens permetrà triar i editar les plantilles, com també la possibilitat d’editar el sitemap xml.

Finalment l’apartat de plugins, des d’on podrem afegir funcionalitats a la nostra web que no estan
per defecte en la instal·lació. Ens podem descarregar plugins des de: http://get-simple.info/extend/


AFEGINT CONTINGUT

CREAR UNA NOVA PÀGINAPer crear una nova pàgina haurem de prémer sobre el submenú dret “Create a New Page”. Les opcions que té son bastant intuïtives. A destacar que des de la mateixa pàgina podrem crear i assignar a quin menú li correspon. També li podem dir quin “pre…fix” tindrà la url, així com la jerarquia en els documents i sobre quina plantilla estarà basat, a més a més de les meta desciption i meta keywords.


Per afegir imatges o documents cal tindre en compte que primer les haurem de pujar al “gestor d’arxius” “Files”, amb “Upload les and images”.


També tindre en compte que un cop afegit el contingut haurem de fer “Save page” per a guardar la pàgina o modi… car-la.


Frontend d’una pàgina publicada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada