Enlaces

Disseny web i creació botigues online
Empresa professional de disseny i creació web web a mida i especialmemt de la creació i el desenvolupament de botigues online amb el CMS Prestashop. També connectors per a qualsevol ERP, en especial SAP bussiness one per a Prestashop o magento.

dijous, 7 de novembre de 2013

Fonaments i evolució multimèdia - PAC4

Aquesta pràctica consisteix en un article d'anàlisi comparativa dels continguts multimèdia del tractament que sobre les Eleccions Catalanes realitzen les versións en línia de diversos mitjans de comunicació.

Els especials d'aquests mitjans estan en:

http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-catalanas/
http://www.rtve.es/noticias/elecciones-catalanas/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/especiales/elecciones-catalanas/index.html
http://www.20minutos.es/especial/elecciones-catalanas/
http://elpais.com/tag/elecciones_catalanas/a/
http://www.elperiodico.com/es/elecciones-28n/
http://www.antena3.com/especiales/noticias/elecciones-catalanas/

Consideracions prèvies

Abans d’entrar en detall a l’anàlisi crítica de les publicacions online suggerides voldria exposar unes consideracions prèvies a certs aspectes i terminologia utilitzada durant el meu anàlisis, així com també a exposar les principals coincidències entre les teories de Manovich i aquest tipus de publicacions.

Primer de tot hem de tindre en compte que la premsa escrita com a mitjà té un bagatge cultural en el temps des de fa molts anys, i un tipus de narrativa molt característic. Seria d’esperar dons que aquest bagatge (tant a nivell gràfic com de narrativa) es veiés reflectit en les seves versions online, però tal com apunta Manovich, la lògica de la web és totalment contraria a la narrativa seqüencial de les edicions impreses, i les publicacions online han acabat adoptant la lògica de la web: la narrativa de la base de dades.
“La naturaleza abierta de la web en cuanto medio (las páginas web son archivos informáticos que siempre se pueden editar) significa que los sitios web no tienen por qué estar completos, y pocas veces lo estan. Siempre estan creciendo. Se añaden continuamente nuevos enlaces a los que ya hay. Igual de fácil resulta añadir nuevos elementos al final de la lista como insertarlos en cualquier lugar de ésta. Todo ello contribuye aún más a la lógica antinarrativa de la web. Si con el tiempo se añaden nuevos elementos, el resultado es una colección, no una historia.. De hecho, ¿cómo se puede mantener una narración coherente o cualquier otro tipo de línea de desarrollo a lo largo del material si éste no deja de cambiar?.”
El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. pàgina 286.
 Lev Manovich

 A tall d’exemple sobre aquesta qüestió podem comparar com són els articles en la premsa escrita i com són en la premsa online. Per una part observem un article de la premsa escrita i podem veure com normalment l’article té; un títol potser també un subtítol i una introducció, text, fotos, etc.. tot una serie d’elements que formen part d’una unitat amb un principi i un final definit i que a l’usuari se li ofereix els continguts de forma seqüencial. En les publicacions online tots aquests elements que formen part dels articles de les publicacions impreses també i són o hi poden ser, però a més a més tenim l’opció de no accedir als continguts de forma seqüencial i moltes vegades la frontera entre el principi i el final és bastant difusa. Posem com exemple els típics “articles relacionats” de les webs, on a partir d’unes paraules clau, relacionem contingut d’un article a uns altres en una seqüència sense fi, o en un fi estipulat per la base de dades de la web. Altres aspectes i termes no estan contemplats en la majoria de casos en el llibre de Manovich (almenys explícitament, encara que si en fa referència en la seva teoria de la trascodificació cultural, i a les bases de dades) però hem de tindre en compte que des de la publicació del llibre a l’actualitat han canviat moltes coses, hem passat de l’anomenada web 1.0 al web 2.0 i ja s’està parlant de la web 3.0.
De fet aquests són uns termes termes certament bastant abstractes, que impliquen moltes tecnologies, tècniques, rols d’usuari,.. que no crec que sigui el moment analitzar a fons, però ens poden fer veure fins a quin punt ha canviat el mode de fer, dissenyar i entendre la web.


  • Estil de presentació en html
  • Accessibilitat
  • Validació xhtml
  • Webs dinàmiques, bases de dades i gestors de continguts.
Marcat semàntic: Entenem per un marcat semàntic quan les etiquetes html tenen una estructura lògica i jeràrquica en els continguts, marcant per exemple les capçalera i títols amb elements h1, h2, etc.. El que són llistes marcats com a llistes ul, lo, dl i els que son paràgraf p com a paràgrafs i així successivament, utilitzant els tags existents d’una forma lògica segons el contingut. L’avantatge d’un marcat semàntic correcte, és una compatibilitat més gran amb tot tipus de dispositius, una indexació dels continguts més òptimes en els motors de cerca i una accessibilitat millor, en definitiva un mercat més ampli d’usuaris-consumidors. Per exemple, en l’apartat de l’anàlisi crítica, faig referència moltes vegades a desactivar els estils de l’agent d’usuari per veure com es visualitza la web. Es una bona manera per veure si el contingut està correctament estructurat i si té sentit el contingut per si sol sense l’ajuda dels estils css.

Podem veure un article interessant al respecte:
http://www.lawebera.es/manual-diseno-web/estructura-paginas-web-marcado-semantico-contenidos.php

Estil de presentació: La presentació en la web està controlada per les fulles d’estil css. No entraré en detalls sobre aquest llenguatge, més aviat vull fer esment del que sota el meu punt de vista és més adequat per una publicació online, tipus revista, diari, etc.. En aquest cas crec hem de fixar-nos en el seu equivalent imprès per veure quines són les tècniques de presentació més adequades i efectives.
Per exemple dels 8 especials online, el que m’ha agradat més en quan a l’estil de presentació de paraula escrita és “El País”. En els articles fa us “d’introduccions”, “títols”, “subtítols”, “cites textuals”, us de tipografies, fonts i colors diferenciats segons sigui encapçalaments o text, etc..tota una serie de recursos visuals molt propis de les revistes impreses.

Accessibilitat: No entraré tampoc en fer un postulat sobre webs accessibles, però trobo molt important donar contingut alternatiu a les informacions més rellevants i en aquest cas una de les informacions més rellevants són els resultats. En la majoria de webs utilitzen gràfics interactius en flash o javascript per il·lustrar els resultats de les eleccions i molt adequadament també en la majoria de casos ofereixen el contingut alternatiu en html, però en concret en “El Mundo” on hi ha un gràfic 3D interactiu molt atractiu dels resultats, si desactivem javascript, els resultats no es mostren, a l’igual passa amb el gràfic de la capçalera del “EcoDiario”. Trobo que aquests són dos exemples clars de manca d’accessibilitat i conseqüentment pèrdua de potencials consumidors.

Validació xhtml: He provat de validar totes les 8 webs, i cap té uns nivells raonables d’errors i advertències en validació. Ja sé que webs del tamany i importància de Google o Facebook tampoc validen, però considero important tindre pocs errors en validació, ja que això a part de saber que les coses estan ben fetes, t’acosta bastant a un web semànticament correcte, accessible per diferents dispositius, navegadors, plataformes i per tant més fàcilment indexable i amb més potencials visitants a la fi.

Webs dinàmiques, bases de dades i gestors de continguts: En l’enunciat se’ns pregunta si el contingut és estàtic o està actualitzat contínuament. Evidentment no tindria sentit fer un diari digital amb contingut estàtic amb pàgines html sense suport de base de dades. Tot el contingut dels especials és dinàmic, amb el contingut amb base de dades, controlat per algun llenguatge de programació de servidor i segurament amb algun gestor de continguts per a inserir, esborrar i actualitzar els continguts àgilment. Una altra cosa és cada quan s’actualitza que això depèn més de l’organització de cada publicació, però responent a la pregunta que se’ns fa a l’enunciat, si en totes s’actualitzen diàriament, ja que els he repassat 3 dies seguits i sempre en tots hi ha algunes coses noves. Una altra cosa que vull esmentar, és quan faig referència a “format en blog” o “portada en format blog”, em refereixo a mostrar els articles un sota l’altre o en columnes, molt amb la lògica i estil de la majoria de CMS actuals, on podem decidir a quina secció, categoria, subcategoria o portada es mostrin els articles i en quina posició concreta de pàgina.

1. Breu exposició dels continguts de cada especial

El Mundo

La pàgina inicial mostra un gràfic interactiu 3d amb flash amb els resultats de les eleccions. Tot l’especial està organitzat amb un menú superior cap als diferents apartats que també està present en portada en forma de noticia resumida o foto. A la pàgina de portada en blog està a 2, 3 columnes.
El titular principal està a la part esquerra (pel meu gust amb la informació massa petita). Just a sota diferents informacions, de candidats, últimes noticies i altres informacions. A la part dreta un apartat de “28N, en directo” bastant des actualitzat i amb continguts poc rellevants (vaja jo eliminaria aquest apartat directament). A sota d’aquest una mapa que ens porta als resultats (aquests estan fets amb flash) i si desactivem javascript no es pot veure. Cada article en qüestió té “introducció”, “títol” i “subtítols” i la possibilitat de poder-los compartir a les xarxes socials. No dona la possibilitat de poder comentar els articles.

Distinció de continguts: ofereix dades de Catalunya (població, mapa físic, ciutats, rius, carreteres, renda per càpita, etc..) en una aplicació interactiva en Flash on l’enllaç està una mica amagat. També té un script que pots copiar per posar al teu web per actualitzar en temps real l’escrutini de les eleccions.

RTVE

La pàgina inicial mostra un gràfic interactiu amb flash on es mostra els resultats de les eleccions. Tot l’apartat està organitzat amb un menú superior. A la portada es mostren les diferents noticies dels diferents apartats en format blog. Contingut molt dens i poc organitzat en portada. No es diferencia gaire bé el que és cada article en portada. En cada article en qüestió hi ha vídeos. La maquetació per això de cada article és poc neta. Utilitza “títol” i “subtítols” i també “cites” textuals, però no queda gaire net, tot es veu molt atapeït i desorganitzat.
Distinció de continguts: Ofereix un mapa conceptual organitzat cronològicament amb els fets més rellevants de la història de Catalunya. Cada imatge del mapa és un vídeo. També té un apartat en vídeo on calatans del “carrer”, responen a preguntes concretes, sobre temes polèmics a la resta d’Espanya.

La Vanguardia

Tots els articles es mostren en format blog des de la portada. La pàgina és bastant densa en continguts. A l’interior de cada article hi ha vídeos, es pot opinar, valorar l’article (votar). Cap al final de la pàgina hi ha un gràfic interactiu fet amb “Dipity” de la cronologia dels fets polítics i electorals més rellevants dels darrers anys. Cada article en qüestió també és bastant dens de continguts i poc organitzat, amb informació redundant a la part esquerra sobre els “resultats històrics”, “mas información” i una col·lecció d’enllaços que no tenen massa sentit.
Distinció de continguts: Ofereix una aplicació web amb formulari on es pot consultar els resultats electorals des de 1977, filtrant els resultats per eleccions autonòmiques, generals, any, àmbit geogràfic,.. Com també gràfics comparatius de l’evolució històrica dels resultats segons partit. També ofereix una radiografia dels candidats en vídeo des del punt de vista de les qualitats de cadascú com a polític.

 EcoDiario

 Tot l’especial esta organitzat en format blog amb les noticies resumides. Les noticies tenen una “introducció” un “títol” “el nombre de comentaris” i el “text” de la noticia a més d’algunes “cites”. A la capçalera de la pàgina hi ha un gràfic interactiu en “Dipity”, amb els esdeveniments més importants des de la convocatòria d’eleccions. Cada article en qüestió es diferencia bastant bé de la resta gràcies a la combinació amb diferents colors ben contrastats. Com a punt més negatiu el gràfic de capçalera que si desactivem  javascript no es carrega.
Distinció de continguts: Ofereix un gràfic interactiu en la capçalera de la pàgina amb els fets més destacats a partir de la convocatòria de les eleccions. El gràfic esta fet amb “ditipy”.

20 Minutos

Tot l’especial està organitzat en format blog (no té menú de navegació) on cada noticia resumida en portada va cap la noticia ampliada. Inclou vídeos en alguns articles tot i que en portada els vincles als vídeos són falsos i estan a l’interior de cada article. La maquetació de cada article està poc treballat amb subtítols que són enllaços que ens porten a altres articles.
Distinció de continguts: Ofereix un article on mostra les diferents estratègies de les campanyes electorals de cada candidat en la xarxa en general i també en les xarxes socials.

El País

Tot l’apartat està organitzat en format blog sense menú de navegació. A la capçalera hi ha enllaç des d’on poden anar a la pàgina on es mostren els resultats. La pàgina de portada està a 2 columnes. La columna de l’esquerra mostra un resum dels articles amb enllaç de “sigue leyendo” per anar a l’article en qüestió. A la columna de la dreta hi ha informacions tals com: candidats, resultats del 2006, entrevistes i un apartat de declaracions d’última hora. Cada article està maquetat en un format molt tipus revista, amb “introducció”, “títol”, “subtítol”, “cronista”, “text”, “cites”,.. juntament amb els enllaços per a compartir en xarxes socials i per votar. Trobo que només li falta poder opinar en cada article en qüestió.
Distinció de continguts: En l’interior de cada article ofereix la possibilitat de visualitzar el contingut
per a diferents dispositius. Versió “text accessible”, “PDA/PSP o Mòbil, PDF.

 

El Periódico

Tot l’apartat està organitzat en format blog a 2 o 3 columnes, a la banda esquerra els articles i a la dreta informacions varies entre les quals els resultats. Contingut bastant dens en general fruit de les 3 columnes. Hi ha un titular principal i a cada resum de l’article en portada va a parar a l’article ampliat. Cada article té “introducció” “títol” I “subtítols”. Trobo a faltar en enfocament més periodístic amb l’us de “cites” de text. Bon us de les xarxes socials en cada article on permet compartir i també permet opinar cada article.
Distinció de continguts: Ofereix una secció de vídeo debats entre les diferents forces polítiques amb un tema central a debatre i diferents candidats de cada partit en cada debat.

Antena 3

El contingut està organitzat en format blog, però també té un menú de navegació superior. A la capçalera els resultats a tot ample de pàgina amb flash amb un cercador per províncies. També un titular a tot ample de pàgina i a sota les noticies secundaries organitzades a 2, 3, 4 columnes. La capçalera està bé però els continguts secundaris de la pàgina és massa dens. Cada article en qüestió està organitzat en “introducció”, “títol” i “text” i en alguns també hi ha vídeos. Jo canviaria el color de la “introducció” per diferenciar-lo més i afegiria “cites” textuals, com també eliminaria informació redundant dels resultats en forma de gràfic en flash en cada article. Bon us de les xarxes socials i de la possibilitat de comentar els articles.
Distinció de continguts: Ofereix la secció “La calle opina” on s’ofereix en vídeo entrevistes a gent
del carrer opinant sobre preguntes concretes.

 2. Anàlisi crítica comparativa dels especials i proposta de milloraEl Mundo
Continguts ben estructurats? Contingut ben estructurat tant l’estil de presentació
com semànticament. El contingut en
portada tant està present en el menú superior
com a als diversos articles resumits o en forma
de mapa d’imatges. Gràfic interactiu dels resultats
de les eleccions en la capçalera força atractiva.
Els articles en portada tenen un format
atractiu i periodístic, amb títol, subtítol i text.
En l’interior els articles no estan tan treballats i
tan sols mostren títol, foto, text.
Mitjans multimèdia? Infografies, fotos, animacions. Vídeos no.
Xarxes socials i participació? Bon us de la compartició dels articles en xarxes
socials. El tema de poder opinar els lectors
es pot fer però es bastant confús (es mostren
les opinions en portada dintre un iframe), vaja
els comentaris estan molt desorganitzats amb
aquest mètode, i crec tant sols poden opinar els
usuaris registrats.
Punts positius Els gràfics i animacions amb els resultats són
molt atractius i moderns
Punts negatius No hi ha contingut alternatiu per aquests gràfics
per si no tenim el plugin de flash, i a més si
desactivem javascript tampoc es mostra el gràfic.
L’interior dels articles hauria d’estar més treballat,
les opinions dels lectors més ben organitzat
i senzill de poder opinar.
Recomanacions Fer us de “cites”, “subtítols” “introduccions”,
etc.. en l’interior de cada article, delimitar més
les àrees de l’article, que que es confon amb la
publicitat. Fer que cada article es pugui opinar
per organitzar millor les opinions.


RTVE
Continguts ben estructurats? En el menú els continguts estan ben estructurats,
i el gràfic amb els resultats a tot ample de
pàgina és atractiu, a l’igual que el titular principal
que està a tot ample de pàgina, però en la
portada té excessiva informació que fa que et
perdis una mica. Si desactivem els estils de pàgina
podrem veure com el contingut semàntic de
la portada és bastant caòtic.
Mitjans multimèdia? S’aprofiten els mitjans multimèdia, especialment
el vídeo, també hi ha un apartat “Cataluña
multimedia” que està bastant bé on es pot veure
un històric dels fets crucials de Catalunya en vídeo,
ordenats cronològicament. També hi ha un
apartat amb àudios i unes entrevistes en vídeo a
gent del carrer.
Xarxes socials i participació? Si, s’aprofiten les xarxes socials correctament,
amb enllaç a la capçalera de cada article per a
compartir article.
Punts positius Us de vídeo en cada article. Tractament imaginatiu
dels reportatges de vídeo.
Punts negatius El contingut semàntic es podria millorar organitzant
millor el que són encapçalaments, llistes,
etc.. No hi ha contingut alternatiu als gràfics
en Flash.
Recomanacions Reorganitzar el contingut semàntic. Reorganitzar
la portada en blog a dues columnes
després del titular principal, amb els títols a la
capçalera en contés al peu de foto. Oferir un
contingut alternatiu al gràfic de portada fet en
Flash, ja que sense el plugin no es pot visualitzar.


La Vanguardia
Continguts ben estructurats? En l’aspecte semàntic correcte, almenys si desactivem
estils de pàgina, encara tot continua
tenint sentit. La portada la trobo un pel massa
densa de continguts, a part que no es diferencien
gaire bé, amb un us sota el meu punt de
vista massa excessiu del color blau. En l’interior
dels articles si el trobo ben maquetat amb l’us
de títols, subtítols, introducció, destacats,..però
el modul de “interactivo La Vanguardia.es” que
envolta l’article fa que no es diferencii gaire bé el
que és l’article en si.
Mitjans multimèdia? Si fa us de infografies, gràfics, vídeos, animacions
interactives.
Xarxes socials i participació? Bon us de les xarxes socials i les eines d’opinió
dels lectors.
Punts positius Infografies atractives amb els resultats amb
continguts alternatiu en forma d’imatges estàtiques
en portada on es mostren els resultats.
Us equilibrat i correcte entre paraula escrita i
elements multimèdia.
Punts negatius La portada és massa densa i es confon la separació
entre articles. Us redundant i confós del
mòdul “Interactivo La Vanguardia.es”, i d’una
col·lecció d’enllaços l’interior dels articles.
Recomanacions Intentar noves combinacions de colors i tipografies
en els títols de portada, o posar una introducció
a cada títol per a una separació entre
articles visual més clara. Posar el mòdul “Interactivo..”
i la col·lecció d’enllaços a la columna
dreta.


EcoDiario
Continguts ben estructurats? Semànticament el contingut està ben estructurat,
amb sentit si desactivem els estils la pàgina
continua tenint sentit. En quant a presentació
també està bastant bé amb un gràfic interactiu
a la capçalera, tot i que si desactivem javascript
el gràfic no es carrega. Els estils de cada article
també estan bé. Són molt periodístics amb introducció,
títol, subtítol, i ben diferenciats amb
els colors.
Mitjans multimèdia? Gràfics i infografies si. Vídeos no.
Xarxes socials i participació? Bon us de les xarxes socials.
Punts positius Maquetació nítida i neta dels estils en portada
i dels estils dels articles atractius i periodístics
Punts negatius El gràfic de la capçalera crec és massa destacat
i si desactivem javascript no funciona.La maquetació
a 3 columnes desaprofitada, ja que a partir
d’un punt és beu molt espai en blanc No utilitza
vídeos com a recurs.
Recomanacions A partir del mòdul on surt els articles “més llegits,
mes comentats,..” fer la maquetació a 2 columnes.
Utilitzar vídeos també per a les noticies
com a complement a la paraula escrita.

20 Minutos
Continguts ben estructurats? En portada hi ha una noticia destacada que
s’anuncia con un vídeo però en realitat és una
imatge, i on veritablement hi ha el vídeo és dins
l’article. Continguts poc estructurats i pàgina en
blog a 3 columnes bastant denses (en part per
la molta publicitat). El contingut presentacional
tampoc és del tot atractiu, tan sols fa us de títol,
imatge, article i uns globus que representa els
comentaris dels lectors, però no s’entén massa.
La semàntica tampoc és massa correcte amb
massa llistes.
Mitjans multimèdia? Si fa us de les xarxes socials correctament i
també possibilitat d’opinar.
Xarxes socials i participació? Bon us de les xarxes socials.
Punts positius Per dir-ne quelcom de positiu l’us més o menys
correcte de les xarxes socials en l’interior de cada
article i el reportatge de l’us de les xarxes socials
per part dels diferents partits.
Punts negatius Continguts poc estructurats tant semanticament
com presentacionalment, enllaços enganyosos.
Pàgina de portada en blog massa densa
en continguts i manca de continguts crucials
com els resultats de forma més destacada.
Recomanacions Reestructurar la portada amb un titular a tot
ample de pàgina i contingut secundari a 2 columnes
o d’alguna forma que és separin els articles
com per exemple un requadre per diferenciar
cada article en qüestió. Mostrar la informació
dels resultats d’una forma molt més destacada.


El País
Continguts ben estructurats? En quant a estil presentacional és el que m’ha
agradat més. Tota la portada està a 2 columnes,
amb enllaços de “continuar llegint” i fotos grans.
Estil de pàgina molt net. La semàntica també la
trobo molt correcte i cada article té una maquetació
molt periodística, amb títol, subtítol, “destacats”,
“cites”, articles relacionats, ... versions
per a PDA, Mòbil, PDF,..
Mitjans multimèdia? Si utilitza infografies, imatges, i també vídeos
Xarxes socials i participació? Si us molt correcte de les xarxes socials amb
enllaços a cada article i possibilitat d’opinar.
Punts positius Disseny molt net de fàcil lectura i molt ben estructurat
amb un molt bon us de les xarxes socials
i els mitjans de participació dels lectors i la
infografia dels resultats en flash té el seu equivalent
en html i també ets pots descarregar les dades
en un xml. L’apartat “candidatos” on podem
veure tots els programes electorals amb una maquetació
molt neta i atractiva, juntament amb
enllaços relacionats i els links a les xarxes socials
de cada formació política. Capçalera amb un
mòdul on és mostren les notícies d’última hora
en forma de text curt.
Punts negatius No inclou vídeos en els articles, tan sols els
vídeos electorals de cada formació en l’apartat
“candidatos”.
Recomanacions Incloure vídeos per ampliar noticies.


El Periódico
Continguts ben estructurats? Si estan ben estructurats tan a nivell de semàntica
con a nivell de presentació. Si desactivem
els estils es pot veure una estructura semàntica
amb sentit. En quan a la presentació
fa us de títols, subtítols, autor, text. No hi ha
menú de navegació per el que totes les noticies
estan en format blog, per al que després del titular
a 2 columnes el contingut sigui bastant dens
i difícil de seguir.
Mitjans multimèdia? Si fa us de vídeo, infografies, imatges.
Xarxes socials i participació? Us correcte de les xarxes socials i d’opinió amb
enllaços cap a les xarxes socials i enllaç per opinar
cada article en concret.
Punts positius L’animació flash amb els resultats té contingut
alternatiu amb html. Hi ha un cercador a la capçalera
on mostra els resultats per províncies o
localitats.
Punts negatius Després del titular de la capçalera a 2 columnes,
hi ha massa contingut a 3 columnes, cosa
que fa que la pàgina sigui massa densa.
Recomanacions Organitzar la portada a dues columnes en blog
en tota la pàgina.

Antena3
Continguts ben estructurats? La semàntica no és gaire correcte, amb els titulars
amb un nivell d’importància menor que la
introducció de les noticies.
Mitjans multimèdia? Si fa us tant de infografies, vídeos.
Xarxes socials i participació? Bon us de les xarxes socials i també permet la
participació dels lectors.
Punts positius Reportatges de vídeo imaginatius en la secció
“La calle opina”
Punts negatius La semàntica està poc estructurada. No hi ha
contingut alternatiu per als vídeos sense suport
a Flash i javascript.
Recomanacions Reestructurar els encapçalaments h1, h2, etc..
per nivell d’importància en els articles. Donar
contingut alternatiu als vídeos de flash utilitzant
el tag d’html 5 video.

Conclusions finals

En general voldria destacar que cada mitjà utilitza els recursos que dominen més, o en que són més experts de forma més destacada en les seves publicacions. Per exemple, RTVE i Antena3 fan un molt bon us del vídeo amb reportatges imaginatius per l’enfocament que li donen, però en canvi descuiden més la part de paraula escrita. “El Páis” i “El Periódico” fan molt bon us de la “paraula escrita” (especialment “El País”), en els seus articles, utilitzant tot una serie de recursos molt típics de la revista impressa, però en canvi utilitzen poc el vídeo com a mitjà. Entremig tenim a “El Mundo”, “La Vanguardia” i “EcoDiario”, que utilitzen tant la paraula escrita, com recursos audiovisuals i aplicacions interactives de forma bastant eficient, però no tant brillant en el cas del vídeo com ho fan RTVE i Antena3, i no tant brillant com ho fa El País en el cas de la paraula escrita. I per últim tenima “20 minutos” (sota el meu punt de vista la pitjor de totes les publicacions, per el que he esmentat en el meu anàlisi comparatiu) que no tracte gaire bé cap dels mitjans, però en canvi té un reportatge que m’ha semblat interessant (el de xarxes socials de cada partit), ja que paradoxalment totes les publicacions fan molt bon us de les xarxes socials en el seu propi benefici, però no ens informen de com els partits polítics han afrontat la campanya en aquest aspecte. i tan sols en els millors dels casos ens ofereixen els links cap a les diferents xarxes socials dels diferents partits.

Bibliografia

Manovich, Lev (2001). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación (The MIT Press, Cambridge,
Mass, EE.UU).
la webera.es. Estructura de páginas web: Marcado semántico de contenidos [en línia], la webera.
es. [data de consulta: 29 de novembre del 2010]. Disponible en  http://www.lawebera.es/manualdiseno-
web/estructura-paginas-web-marcado-semantico-contenidos.php .

Colaboradores de Wikipedia. Lenguaje de marcado [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2010
[fecha de consulta: 29 de noviembre del 2010]. Disponible en http://es.wikipedia.org/w/index.
php?title=Lenguaje_de_marcado&oldid=41623104.

Col·laboradors de la Viquipèdia. Accessibilitat web [en línia]. Viquipèdia, l’Enciclopèdia Lliure, 2010
[data de consulta: 29 de novembre del 2010]. Disponible en http://ca.wikipedia.org/w/index.
php?title=Accessibilitat_web&oldid=6366454.

Jaume Reig Carrascosa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada